Društvo vzajemne pomoči

Društvo vzajemne pomoči vasi Černelavci je prostovoljno združenje lastnikov stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij, ki vzajemno skrbi za materialno varnost članov ob nastali škodi.

Leta 1991 ga je po posvetovanjih nekaterih aktivnih krajanov v vaškem odboru oz. svetu krajevne skupnosti in drugih lokalnih društvih ustanovilo 64 krajanov. V prvem letu delovanja se je včlanilo 212 članov, v naslednjih letih pa je število nihalo med 220 in 230.

V začetnem obdobju so člani plačevali letno članarino ter prispevek za ustvarjanje sklada, denar pa je bil vezan v banki. V tistem obdobju se je izrazito plemenitil zaradi visoke inflacije – za razliko od zadnjih let, ko so stroški vodenja višji kot obresti.

Delovanje društva z načelom vzajemnosti in solidarnosti člani vsako leto ocenijo na občnem zboru članov.

Ob neurjih z manjšo škodo je leta 2008 v močnem neurju pri 19 članih nastala večja materialna škoda, do solidarnostne pomoči društva je bilo upravičenih 8 članov oz. gospodinjstev, skupaj so dobili dobrih 25.000 evrov.

Predsednik upravnega odbora društva je Marjan Horvat.