Krajevna organizacija Rdečega križa

Rdeči križ je neodvisno humanitarno združenje z osnovno nalogo ponuditi različne oblike pomoči ljudem, ki jo potrebujejo.

KORK Černelavci deluje v okviru Rdečega križa Slovenije, območno združenje Murska Sobota, in zajema KS Černelavci, Veščica, Kupšinci in Polana. Delovanje temelji na načelih Rdečega križa Slovenije ne glede na spol, narodnost, starost, vero in politično opredelitev.

Občasno tako razdeljujemo hrano, pomagamo po potrebi in izvajamo preventivne akcije. Pri tem upoštevamo etiko, diskretnost ter poštenost, sodelujemo z vodstvi KS in lokalnimi društvi . 

Med pomembnimi oblikami delovanja je izvajanje preventivnih zdravstvenih aktivnosti, kar je ena najpomembnejših dobrin posameznika in družbe. Tako ob svetovanju zdravstvenih delavcev prostovoljcev prvi torek v mesecu merimo krvni tlak, holesterol, krvni sladkor in indeks telesne mase, na strokovnih predavanjih seznanjamo občane s preventivnimi nasveti.

Posebno poslanstvo KORK je krvodajalstvo, ki ima poseben pomen in tradicijo. Tudi na našem območju je veliko krvodajalcev, tudi jubilejnih, ko so darovali kri več kot stokrat.

KORK Černelavci ima več sodelavcev prostovoljcev iz vseh KS, predsednik je Marjan Horvat.