Černelavci (prekmursko Črnelavci) so vas v mestni občini Murska Sobota, ljudsko izročilo, da naj bi dobili ime po črnih lovcih, ki so tod lovili divjad, ni potrjeno. Prav tako ni potrjeno izročilo, da je sredi vasi nekoč stal grad, da je to verjetno, pa potrjujejo arheološke najdbe na predelu, krajevno imenovanem Kastelišče.

Prva znana omemba vasi je Charnalouch in dystrictu Beelmura (1366), potem še Chernelowcz (1499), Cschernelocz (1786), Kisszombat, Csernelócz.

Stran iz knjige Irene Šavel Arheološka topografija Prekmurja 

(http://arzenal.zrc-sazu.si/sarnas/najdisce/7254)