Waldorfski vrtec Pomurje – Fčelica je svoja vrata odprl leta 2010 v prostorih Dijaškega doma Murska Sobota, od leta 2015 pa deluje v prostorih krajevne skupnosti Černelavci. Vrtec je območna enota Waldorfske šole Ljubljana in deluje pod krovno organizacijo – združenjem Zavoda za razvoj waldorfskih šol in vrtcev v Sloveniji. Zavod je član mednarodnega združenja waldorfskih vrtcev IASWECE.

Naš vrtec izvaja program waldorfske vzgoje za predšolske otroke, ki ga je odobrilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Vrtec v šolskem letu 2019/20 obiskuje 19 otrok. Oblikovan je en kombinirani oddelek, v kateri so otroci od enega leta starosti do vstopa v šolo. Znotraj skupine izvajamo dva vsebinsko različna programa v ločenih prostorih. Prvi je jaslični program za otroke od enega do tretjega leta starosti. Drugi program je namenjen otrokom od tretjega leta starosti do vstopa v šolo. Delo z otroki je prilagojeno njihovi starosti in jih celovito pripravlja na vstop v šolo. Otrokom oblikujemo prostor, v katerem lahko razvijajo svoje interese, potrebe in naravne danosti. Spodbujamo otrokovo domišljijo, voljo, naravni gibalni razvoj, govorne sposobnosti in čustveno-socialni razvoj. Pri tem so nam v pomoč trije stebri: vzor in posnemanje, ritem in ponavljanje ter vzgoja čutov.

Več o našem vrtcu in waldorfski pedagogiki na povezavah: www.waldorfpomurje.si in https://www.facebook.com/WaldorfskiVrtecPomurje/