V romskem društvu Phuro kher (Stara hiša) – to ime nosi tudi muzejska galerija – si prizadevajo za ohranjanje in razvijanje narodne identitete pripradnikov romske skupnosti, posebno še jezika in kulture, ter za enakopravno vključevanje Romov v javno življenje.

Muzejska zbirka družine Štefana Baranje je plod ljubezni do preteklosti ter materialne in duhovne dediščine Romov. Gre za izročilo družine Podbregar iz romskega naselja v Černelavcih, Jožef Podbregar je namreč desetletja obnavljal stare predmete. Zbirka je razdeljena na pet tematskih področij: obrt in poklici, romska kultura, bivalna kultura, religija in fotografsko gradivo.

Del zbirke sta tudi starodobni avtomobil znamke Ford in motorno kolo znamke JLO. Poleg muzejskih prostorov je prostor s prikazom kovaštva.