Prostovoljno gasilsko društvo Černelavci

PGD Černelavci ima trenutno 105 članov in članic, od tega aktivnih od 30 do 40, ki se udeležujejo aktivnosti v sklopu Gasilske zveze mestne občine Murska Sobota in na drugih

področjih. Na tekmovalnem so zastopani v vseh kategorijah, od najmlajših pionirjev prek mladincev ter članov in članic do veteranske enote.

Najbolj pogrešajo visoko izobraženi gasilski kader, kar je delno posledica zahtevnosti in obširnosti izobraževanj, a se v zadnjem času že kažejo premiki na boljše. Trudijo se tudi za pridobivanje članov in članic, predvsem mlajših (pionirjev in mladincev), veseli pa so tudi vseh starejših aktivnih članov in članic.

Društvo se aktivno vključuje v vse aktivnosti krajevne skupnosti KS, so tudi nosilec oz. organizator nekaterih prireditev.

V zadnjem času so se odločili za zamenjavo oz. nakup novega gasilskega prapora, simbola pripadnosti gasilstvu. Sedanjega iz leta 1972 je že načel zob časa, kot ponosni gasilci pa se želijo predstavljati z lepim in novim praporom.

Gasilci so hvaležni za podporo in prostovoljne prispevke ob koncu leta, želijo pa si, da bi se čim večkrat  srečevali le ob prijetnih druženjih ter preventivi in čim manj na intervencijah.

Predsednica PGD Černelavci je Ingrid Lončar, društvo je član Gasilske zveze mestne občine Murska Sobota.

Zgodovina društva

Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Černelavci je bilo ustanovljeno leta 1925. Prvi gasilski dom je bil ob pomoči vaščanov in denarni podpori takratne občine zgrajen leta 1912. V njem so hranili gasilsko opremo.

Leta 1925 je zagorela »oslica« pri gostilničarju Janezu Titanu, in to kljub brizgalni, ki so jo tedaj že imeli v kraju, a žal z njo ni znal nihče upravljati. Tako so občani uvideli potrebo po organizirani skrbi za požarno varnost v kraju. Sklicana je bila občinska seja, na kateri so dali pobudo za ustanovitev društva in tako je 22 vaščanov 22. marca 1925 uradno ustanovilo PGD Černelavci.

Prvi upravni odbor:

 • Janez Sočič – predsednik (takrat se je imenoval načelnik)
 • Aleksander Novak – poveljnik
 • Janez Titan – tajnik
 • Janez Kumin – blagajnik
 • Nikolaj Kumin – četar
 • Nikolaj Lončar – orodjar

Nadzorni odbor:

 • Ludvik Maroša
 • Štefan Kumin
 • Josip Sapač

Leta 1933 je bilo gasilsko društvo sprejeto v tedanjo Gasilsko župo Murska Sobota in se je po pravilih moralo preimenovati v Gasilsko četo Černelavci. Takrat se je tudi na volitvah prvič spremenilo vodstvo društva.

Na tem področju se je začelo organizirano izobraževanje v tridesetih letih prejšnjega stoletja. Tudi iz tega društva so se prvi tečajniki udeležili izobraževanja v letih 1937 in 1938.

V prvih letih po osvoboditvi se je splošno gasilstvo, tudi v Černelavcih, samostojno organiziralo in strokovno začelo opravljati svoje poslanstvo – gašenje požarov ter reševanje ljudi in premoženja pred nesrečami. Opazno je napredovanje pri popravljanju in izpopolnjevanju orodja in opreme, gradnji orodjarn in domov, pridobivanju novih članov, članic in mladine ter pri praktičnem in teoretičnem usposabljanju članstva. Poseben poudarek je bil na vadbi in že leta 1947 je bilo vsesplošno slovensko tekmovanje.

Leta 1948 se je Gasilska četa Černelavci spet lahko registrirala kot prostovoljno gasilsko društvo. Decembra istega leta je bila ustanovljena Okrajna gasilska zveza, v katero je spadalo tudi to društvo v požarnem sektorju Murska Sobota.

Leta 1953 so v gasilske vrste prvič vstopile članice. Prve članice in tudi mladinci so dali društvu nov zagon.

Leta 1962 so ob pomoči pobranih prostovoljnih prispevkov v kraju kupili in slavnostno prevzeli prvo motorno brizgalno znamke Savica  Tovarne motorjev Zagreb (TMZ). Pet let pozneje so kupili drugo motorno brizgalno Breuer. Leta 1971 pa so zaradi potreb po močnejši motorni brizgalni ob pomoči krajanov in večjih podjetij v občini kupili motorno brizgalno Ziegler TS 8/8.

Leto za tem je bil razvit prvi gasilski prapor. Po tem dogodku so naročili dokumentacijo za dozidavo gasilskih garaž in poslovnih prostorov.

Leta 1973 je bil izdan prvi stenski koledar društva.

Leta 1975 je društvo s pomočjo krajevne skupnosti in prostovoljnih prispevkov krajanov kupilo svoje prvo vozilo znamke TAM 2000 CF, ki so ga člani društva sami predelali v vozilo za gasilske namene. Šest let pozneje so od PGD Murska Sobota odkupili prvo avtomobilsko cisterno TAM 110T10 z zmogljivostjo 5.000 litrov vode, leta 1987 pa novo večje vozilo znamke TAM 80 T5 F za prevoz osnovnega gasilskega orodja in posadke. Tudi to vozilo so člani društva s svojim delom in znanjem preuredili za potrebe gasilstva.

V društvu so vedno več delali tudi z mladimi in leta 1993 organizarli letovanje pionirjev na Slivniškem jezeru, kjer so se stkali prijateljski odnosi s člani PGD Slivnica pri Celju. Z njimi so leta 2002 podpisali listino o prijateljstvu. Leto kasneje so se pionirji udeležili državnega tekmovanja za memorial Matevža Haceta v Kranju.

Leta 1998 je bilo društvo včlanjeno v novoustanovljeno Gasilsko zveze mestne občine Murska Sobota (GZ MO MS). Za tem je v društvu znova zaživelo delo članic, gostili so tudi tekmovanje GZ MO MS.

Leta 2003 so se prvič udeležili občnega zbora PGD (DVD) Bednja na Hrvaškem, s katerim so prav tako stkali prijateljske odnose. Po zavrnitvi leta 2000 so tri leta pozneje spet oddali prijavo za projekt Phare – čezmejno sodelovanje z domačimi partnerji in partnerjem iz Madžarske, ki so ga izvajali v letih 2003/2004 pod naslovom Varno v prihodnost 2003–2004.

Leta 2004 so se članice prvič udeležile državnega tekmovanja GZS v Kočevju.

Leta 2005 so ob praznovanju 80-letnice društva prvič izdali tudi bilten društva.

Leta 2006 so se članice udeležile državnega tekmovanja GZS za memorial Matevža Haceta v Žalcu. Začela se je tudi akcija za nakup nove avtomobilske cisterne GVC 16/25, prevzeli so jo leta 2007.

Leta 2008 so se članice udeležile državnega tekmovanja GZS v Ravnah na Koroškem. Konec tega leta so kupili kombinirano vozilo GVM1 Opel vivaro za prevoz moštva. Ob slavnostnem prevzemu ja bilo tudi občinsko tekmovanje GZ MO MS (2009).

Leta 2010 so se članice že četrtič udeležile državnega tekmovanja GZS, bilo je v Celju.

Leta 2011 je bil ob podpori KS na občnem zboru sprejet program dela, med drugim o gradnji spominske sobe društva.

Leta 2014 so podpisali listino o prijateljskem sodelovanju s PGD (DVD) Bednja iz Hrvaške.

Leta 2015 so ob praznovanju 90-letnice društva poleg različnih aktivnosti izdali tudi knjigo Antuna Novaka 120 let gasilske službe in 90 let prostovoljnega gasilskega društva v Černelavcih in spominsko znamko …

Leta 2017 so ob srečanju veteranov in članic GZ MO MS slavnostno odprli spominsko sobo PGD Černelavci.

Več podatkov o zgodovini PGD Černelavci je v omenjeni knjigi.

PGD Černelavci danes

Upravni odbor PGD:

 • Ingrid Lončar – predsednica
 • Jožica Viher – nam. predsednice
 • Branko Merklin – poveljnik
 • Nada Kumin – blagajnik
 • Boris Lončar – tajnik
 • Branko Lončar – predstavnik veteranov
 • Luka Skok – predstavnik mladine
 • Darja Meolic – predstavnica članic
 • Aleš Ratko - član

Poveljstvo PGD:

 • Branko Merklin – poveljnik
 • Simon Konkolič – namestnik poveljnika
 • Dejan Grah – podpoveljnik

Nadzorni odbor PGD:

 • Andrej Smodič – predsednik
 • Suzana Juteršnik – član
 • Sandi Fartek – član
 • Marjan Horvat – častni predsednik PGD Černelavci
 • Branko Lončar – častni poveljnik PGD Černelavci