Volitve organov in funkcionarjev PGD Černelavci za obdobje od 2023 do 2028

ROKOVNIK VOLILNIH OPRAVIL za volilni občni zbor PGD Černelavci 4. 2. 2023

Kandidacijski komisija, imenovana od Upravnega odbora Prostovoljnega gasilskega društva Černelavci in potrditev kandidacijskega pravilnika z dne 21. 12. 2022 objavlja:

ROKOVNIK VOLILNIH OPRAVIL
Za volilni občni zbor PGD Černelavci 4. 2. 2023

Za volitve funkcionarjev in v organe v PGD Černelavci v mandatnem obdobju od 2023 do 2028.

Člani kandidacijske komisije :

  • Darja Meolic – predsednica, 031 372 388
  • Dejan Grah –  podpredsednik, 031 624 807
  • Boris Lončar –  član,  041 339 435

Posamezne aktivnosti volilnih opravil bodo v naslednjih rokih.

Razpis volitev :od 28. 12. 2022 do 4. 2. 2023

Pridobitev pisnih soglasij kandidatov od 28. 12. 2022 do 19. 1. 2023

(soglasja in predloge lahko vložite v nabiralnik PGD oz. pokličete člane kandidacijske komisije)

Zbiranje predlogov kandidatov: od 28. 12. 2022 do 19. 1. 2023

  • za predsednika društva
  • za poveljnika društva predsednika nadzornega odbora in disciplinsko komisijo
  • za morebiten umik kandidature je zadnji dan 20. 1. 2023

Odpiranje prispelih kandidatur 20. 1. 2023
Objava seznama kandidatov : 21. 1. 2023
Volitve 4. 2. 2023

Podpra_h_kanditauturi-PGD-x.docx
PRAVILNIK O KANDIDACIJSKEM POSTOPKU.docx
Soglasje_kandidata-x.doc

Černelavci, 28. 12. 2022

Predsednik kandidacijski komisije
Darja Meolic