Kulturno-turistično društvo

KTD Černelavci je bilo ustanovljeno leta 2013, imamo sekcije: Mešani pevski zbor Černelavci, Ljudski godci Černelavci, Otroška skupina Sonček, Turistična sekcija.

Društvo je prostovoljno, samostojno, nepolitično združenje ljubiteljev kulture, narave in turizma, ki združuje, vključuje in povezuje prostovoljce. Njegov namen je spodbujati omenjene dejavnosti, občutek za delo v skupnosti, disciplino, samokritičnost, natančnost, tovarištvo in skromnost, pa tudi skrbeti za urejenost kraja in razvoj turizma, množičnost in popularizacijo dejavnosti med občani in njihovo sodelovanje.

Za doseganje ciljev društvo opravlja tudi pridobitno dejavnost, od prodaje na drobno na stojnicah in tržnicah z živili in pijačami in tobačnimi izdelki in začasnih gostinskih obratov do izobraževanj in usposabljanj. Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti.

Društvo prireja in organizira kulturne in turistične prireditve ter s člani sodeluje na prireditvah drugih organizacij in društev, pomaga pri ustanavljanju in razvoju novih sekcij in krožkov, širi in popularizira kulturo in turizem v kraju, povezuje in vzdržuje stike z drugimi društvi v Sloveniji in tujini, sodeluje z občinskimi in regijskimi organi na področju kulture in turizma ter društvi, skrbi za varstvo okolja, naravne in kulturne dediščine ter ljudskih običajev. Trenutno šteje 92 članov.

Predsednica društva je Jožica Viher.

Več o društvu: http://www.ktd-cernelavci.lrf-pomurje.si/